023 21 Korňa, 889
Tel: +421 41 4352196
Fax: +421 41 4352197
bab@bab.sk
Referencie

Vodovody - vodojemy

 

 • Vysoká nad Kysucou, Telekom Bratislava (1993)
 • Zákopčie, Obecný úrad (1994)
 • Raková Korcháň, obecný úrad (1994 - 1997)
 • Vysoká nad Kysucou, Telekom Bratislava (1995)
 • Turzovka - Predmier, Mestský úrad (1996)
 • Podvysoká, Obecný úrad (1996 - 1998)
 • Zákopčie, Obecný úrad ( 1997)
 • IBV Raková, Obecný úrad (2000)
 • Horný Kelčov, Krajský úrad v Žiline (2000)
 • Martin, rekonštrukcia vodojemu (2003)
 • Klokočov, Obecný úrad (2006-2007)
 • Klokočov, rozšírenie vodovodu, vodojem(2009-2010)
 • Rozšírenie vodovodu Klokočov II. etapa (2011)

Kanalizácie - prečerpávacie stanice

 • Zákopčie, Obecný úrad (1994)
 • Rašov, Vojenský útvar (1996)
 • Liptovksý Mikuláš, Vojenská akadémia (1997)
 • Liptovský Hrádok, Vojenský útvar (1997 - 1998)
 • Radoľa, Obecný úrad (1998 - 2000)
 • Podvysoká, Obecný úrad (1996 - 2000)
 • Raková, Obecný úrad (2000)
 • Korňa, Obecný úrad (2001)
 • Radoľa, Obecný úrad (2002 - 2003)
 • Podvysoká, Obecný úrad (2002)
 • Turčianske Teplice, Mestský úrad (2002 - 2003)
 • Radoľa, Obecný úrad (2006-2007)
 • Areál ZŤS Dubnica nad Váhom, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie (2011)

STL plynovody - plynovod. prípojky

 • Raková, Obecný úrad (2001)
 • Vysoká nad Kysucou, Obecný úrad (2001 - 2002)
 • Zákopčie, Obecný úrad (2002)
 • Horný Kelčov, Detský domov
 • Ostrava Plynovod Gasscontrol

Komunikácie

 • Zákopčie, Obecný úrad (2001 - 2002)
 • Korňa, Obecný úrad (2001)
 • Raková, Obecný úrad (2001)
 • Staškov, Obecný úrad (2001)
 • Turzovka, Mestský úrad (2003)
 • Klokočov, Obecný úrad (2012)
 • EEM Žilina, vjazd do areálu (2013)
 • VŠDS Žilina lesná cesta Zuberec 2017

Obytné domy

 • Vysoká nad Kysucou, rekonštrukcia chaty Telekom (1994)
 • Kysucké nové Mesto, Ing. Miroslav Barčák, prestavba a nadstavba rod. domu (2001)
 • Vysoká nad Kysucou 14 b.j., Obecný úrad (2001)
 • Zákopčie 11 b.j., Obecný úrad (2002)
 • Makov 15 b.j., Obecný úrad (2003)
 • Korňa, Barčáková novostavba RD(2003)
 • Turzovka 20 b.j. + 5 b.j.(2004-2005)
 • Korňa 4 b.j. (2006-2007)
 • Liptovský Mikuláš, novostavba RD, Liptovský Mikuláš – Palúdzka (2008-2009)
 • Ďurčiná, zateplenie RD (2011)
 • Korňa, rekonštrukcia vrstiev balkónov a terás (2012)
 • Turzovka, MVDr. Chnúrik, rekonštrukcia kúpeľne (2013)
 • Obec Klokočov, nadstavba, prístavba a prestavba 4. triednej ZŠ na 15 bytových jednotiek (2014)
 • Bratislava, R. Dibarbora, rekonštrukcia podkrovia RD (2016)
 • Turzovka, MVDr. Chnúrik, rekonštrukcia a nadstavba strechy a podkrovia RD (2016)
 • Senec RD p.Škoda 2017
 • Parkovisko s prístreškom Mesto Ostrava 2017

Školstvo

 • Obec Raková, rekonštrukcia strechy ZŠ (1996)
 • VA Lipt. Mikuláš, rekonštrukcia strechy výstroj. skladu (1996)
 • VA Lipt. Mikuláš, rekonštrukcia striech internáty A4, A5 (1997)
 • VÚ Lipt. Mikuláš, spevnené plochy (1997 – 1998)
 • VA Lipt. Mikuláš, rekonštrukcia striech internáty A1, A2, A3 (1998)
 • VA Lipt. Mikuláš, rekonštrukcia striech internáty B1, B2 (1998)
 • VÚ Lipt. Mikuláš, rekonštrukcia strechy TH 02-SO34 (1999)
 • VA Lipt. Mikuláš, oprava budov (2000)
 • KÚ Žilina, Detský domov H. Kelčov, rekonštrukcia kúpelní (2001)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia prístavby ZŠ Korňa (2003)
 • Obec Makov, rekonštrukcia strechy telocvične (2007)
 • Obec Makov, rekonštrukcia školských budov Makov (2008)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia obvodového plášťa Základnej školy Korňa (2008)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia vykurovania a zmena palivovej základne zdroja tepla  (2008-2009)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, odstránenie havarijného stavu strechy telocvične (2008-2010)
 • Liptovský Mikuláš, Stavebné úpravy šatní Akadémia ozbrojených síl (2008)
 • Obec Turzovka, nadstavba družiny a školskej jedálne – na 6 bytových jednotiek (2008)
 • Obec Makov, odstránenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Makov (2008)
 • Obec Makov, rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične a materskej Školy (2008)
 • Obec Makov, rekonštrukcia školských budov (2009-2010)
 • Prešov, rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne Prešovskej Univerzity (2009)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Korňa (2010)
 • Obec Dlhá nad Kysucou, odstránenie havarijného stavu – (2010)
 • Obec Cerovo, výmena okien ZŠ (2012)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, rekonštrukcia strechy ZŠ (2012)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, kompletná výmena okien a dverí ZŠ (2013)
 • Obec Klokočov, komplexná sanácia a oprava fasády (2014)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, zateplenie ZŠ (2014)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia šatne ZŠ (2015)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ (2015)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia PVC podláh v triedach ZŠ (2016)
 • Mesto Turzovka, oprava havarijného stavu vodovodného potrubia ZŠ Turzovka  (2016)
 • VŠDS Žilina oprava podláh 2017

Elektromontáže

 • VÚ Rašov, Oprava silového kábla obj. 15 (1999)
 • VÚ Rašov, NN rozvody + trafostanica (2000)
 • VÚ Rašov, Oprava silového kábla obj. 15 (1999)
 • EEM Žilina, kábelové rozvody NN, VN prípojka pre apartmánové domy Oščadnica (2008)
 • EEM Žilina, elektrifikácia IBV Zorkovce (2008)
 • EEM Žilina, Rajec dvojstlpová trafostanica a káblový VN prívod (2008)
 • EEM Žilina, montážne práce Rajec Charubina – Golf park (2008)
 • EEM Žilina, stavebné a elektromontážne práce na rozvodni, Zvolen (2009)
 • EEM Žilina, montážne práce Žarnovica – Šášovské Podhradie  (2009)
 • EEM Žilina, zemné práce pre VN a NN, Podvysoká (2009)
 • EEM Žilina, rekonštrukcia rozvodne, Lučenec (2009)
 • EEM Žilina, stavebné práce, parkovisko a dažďová kanalizácia, Banská Bystrica (2009)
 • EEM Žilina, elektrifikácia IBV, Turčianske Teplice (2009)
 • EEM Žilina, rekonštrukcia rozvodne Liptovský Mikuláš (2010)
 • EEM Žilina, zemné práce, Partizánska Ľupča (2010)
 • EEM Žilina, zemné práce pre NN + trafostanica, Považský Chlmec (2010)
 • EEM Žilina, zemné práce, Vyšný Kubín (2010)
 • EEM Žilina, zemné práce, Oravská Polhora (2010)
 • EEM Žilina, zemné práce, Ružomberok (2010)
 • EEM Žilina, NNK rozvody, Mariánske námestie Žilina (2012)
 • EEM Žilina, oprava káblového kanála Bystričany (2012)
 • EEM Žilina, zahustenie TS a NNK pre IBV Višňové - Ďurneková (2012)
 • EEM Žilina, zahustenie TS a realizácia NNK rozvodov pre rekreačné domy a apartmány, Bystrá (2012)
 • EEM Žilina, výkopové práce a zasustenie TS1 a TS2, Pribylina Podbánske (2013)
 • EEM Žilina, rekonštrukcia trafostanice a výmena VN technológie, Ružomberok (2013)
 • EEM Žilina, zahustenie trafostanice a výkopové práce, Zákopčie (2013)
 • EEM Žilina, rekonštrukcia zdrojov zaistného napájania TR 400/110 kV, Medzibrod (2014)
 • EEM Žilina, zahustenie a dodávka trafostaníc, realizácia NN a VN vedení, Texicom Ružomberok (2013-2014)
 • SSE-D Žilina, komplexná rekonštrukcia TR 110/220, Vegum - Dolné Vestenice (2013-2015)
 • EEM Žilina, realizácia NN a VN vedení, výkopové práce, diaľnica D3 - odpočívadlo Čierne (2015)
 • EEM Žilina, modernizácia trate Púchov - Žilina, výkopové práce (2015 - 2016)
 • IS-Industry Solutions,a.s. Výstavba VN rozvodne Vetropack Nemšová (2018)

Občianska vybavenosť

 • Mesto Turzovka, rekonštrukcia zasadacej sály (1997 - 1998)
 • ZVL-KLF a.s. Kysucké Nové Mesto, rekonštrukcia skúšobne ložísk (1999)
 • Obec Hiadeľ, Soc. zariadenie zasadacej sály OÚ (1999)
 • Obec Korňa, IS IBV (2000)
 • Obec Hiadeľ, Oprava budovy Kultúrneho domu (2000)
 • ŽSR, výstavba vlakovej zastávky Skalité - Serafínov (2000)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, oprava Kultúrneho domu OÚ (2000)
 • FERUMI, Lekáreň (2001)
 • Turzovka, rehabilitačné stredisko + sauna IMPULZ Turzovka (2002)
 • Obec Olešná, rekonštrukcia budovy OÚ (2003)
 • Obec Olešná, výstavba ihriska (2003)
 • SLSP, a. s. Bratislava, Rekonštrukcia mestskej pobočky SLSP v Čadci (2007 – 2008)
 • Mesto Turzovka, výstavba krýpt a peších chodníkov cintorín Turzovka (2008 – 2009)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, regulácia farského potoka a odvodnenie cintorína (2008)
 • Združenie TKO Semeteš,n.o., prístavba haly na dotrieďovanie – sklad druhotných surovín, Turzovka (2009)
 • Turzovka, rekonštrukcia tepelného hospodárstva – horúcovod (2009)
 • Združenie TKO Semeteš,n.o., prístavba haly na dotrieďovanie – sklad druhotných surovín, Turzovka (2009)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce, Vysoká nad Kysucou (2010)
 • SLSP, a. s. Bratislava, Rekonštrukcia mestskej pobočky SLSP v Žiline (2011)
 • SLSP, a. s. Bratislava, Rekonštrukcia mestskej pobočky SLSP v Banskej Bystrici (2011)
 • Pivosklad M. Janiš, Turzovka, prestavba archívu na kanceláriu (2012)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Bratislava, Karadžičova (2012)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Bratislava, Kazanská (2012)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Levoča (2012)
 • Pivosklad M. Janiš, Turzovka, rekonštrukcia a výstavba nového oplotenia (2013)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Košice (2013)
 • Pivosklad M. Janiš, Turzovka, oceľový prístrešok (2014)
 • Ozajstné jedlo, s. r. o., realizácia predajne Sklizeno (2015)
 • Rekonštrukcia Hasičskej Zbrojnice Mesto Turzovka (2018)
G
M
T
Text-to-speech function is limited to 200 characters