023 21 Korňa, 889
Tel: +421 41 4352196
Fax: +421 41 4352197
bab@bab.sk
Sponzoring

 Uvedomujeme si význam kultúrneho dedičstva nášho národa. Sponzorskými aktivitami pre spevácky zbor KYSUCA pomáhame uchovávať odkazy našich predkov uchované v jedinečných piesňach kysuckého ľudu. 

Nezanedbateľnou súčasťou našich aktivít je podpora športu ako prostriedku na rozvoj nielen fyzických, ale i psychických síl človeka. Finančnými darmi a príspevkami pomáhame rozvoju mládežníckeho a žiackeho futbalu.

Spevácky zbor Kysuca Futbal, Dorastenci

 Nie je nám ľahostajný osud opustených detí. Sponzoringom pomáhame deťom z Detského domova v Hornom Kelčove. Finančne a materiálne podporujeme miestny požiarny zbor v Korni.  Našimi pracovníkmi a mechanizmami pomáhame pri odstraňovaní kalamitných situácií a následkov živelných pohrôm v mieste pôsobenia firmy, ako aj v niektorých okolitých obciach. 

Telesne postihnutým osobám bezplatne spracovávame podklady (projektové i rozpočtové) pre účely poskytnutia sociálneho príspevku na bezbariérové bývanie.