Občianska vybavenosť

 • Obec Vysoká nad Kysucou, Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce, Vysoká nad Kysucou (2010)
 • SLSP, a. s. Bratislava, Rekonštrukcia mestskej pobočky SLSP v Žiline (2011)
 • SLSP, a. s. Bratislava, Rekonštrukcia mestskej pobočky SLSP v Banskej Bystrici (2011)
 • Pivosklad M. Janiš, Turzovka, prestavba archívu na kanceláriu (2012)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Bratislava, Karadžičova (2012)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Bratislava, Kazanská (2012)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Levoča (2012)
 • Pivosklad M. Janiš, Turzovka, rekonštrukcia a výstavba nového oplotenia (2013)
 • Prima Banka Slovensko, a. s., Košice (2013)
 • Pivosklad M. Janiš, Turzovka, oceľový prístrešok (2014)
 • Ozajstné jedlo, s. r. o., realizácia predajne Sklizeno (2015)
 • Rekonštrukcia Hasičskej Zbrojnice Mesto Turzovka (2018)
 • Odstránenie havarijného stavu strechy OÚ Korňa  2019
 • Úpravňa vody – DSS Vysoká n. Kysucou, Semeteš  2019
 • Rekonštrukcia stropov po zatečení  DSS Likava 2019
 • Rekonštrukcia mosta ZŠ Korňa  2019
 • Rekonštrukcia HZ Košeca  2019 – 2020
 • Rekonštrukcia HZ Povážska Bystrica – Považska Teplá 2020
 • Rekonštrukcia HZ Považska Bystrica – Dolný Moštenec 2020
 • Rekonštrukcia HZ Považska Bystrica – Zemiansky Kvašov 2020