Obytné domy

 • Korňa 4 b.j. (2006-2007)
 • Liptovský Mikuláš, novostavba RD, Liptovský Mikuláš – Palúdzka (2008-2009)
 • Ďurčiná, zateplenie RD (2011)
 • Korňa, rekonštrukcia vrstiev balkónov a terás (2012)
 • Turzovka, MVDr. Chnúrik, rekonštrukcia kúpeľne (2013)
 • Obec Klokočov, nadstavba, prístavba a prestavba 4. triednej ZŠ na 15 bytových jednotiek (2014)
 • Bratislava, R. Dibarbora, rekonštrukcia podkrovia RD (2016)
 • Turzovka, MVDr. Chnúrik, rekonštrukcia a nadstavba strechy a podkrovia RD (2016)
 • Senec RD p.Škoda 2017
 • Parkovisko s prístreškom Mesto Ostrava 2017
 • Odstránenie havarijného stavu BD – Korňa 2020