Školstvo

 • Obec Makov, odstránenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Makov (2008)
 • Obec Makov, rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične a materskej Školy (2008)
 • Obec Makov, rekonštrukcia školských budov (2009-2010)
 • Prešov, rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne Prešovskej Univerzity (2009)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Korňa (2010)
 • Obec Dlhá nad Kysucou, odstránenie havarijného stavu – (2010)
 • Obec Cerovo, výmena okien ZŠ (2012)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, rekonštrukcia strechy ZŠ (2012)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, kompletná výmena okien a dverí ZŠ (2013)
 • Obec Klokočov, komplexná sanácia a oprava fasády (2014)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, zateplenie ZŠ (2014)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia šatne ZŠ (2015)
 • Obec Vysoká nad Kysucou, rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ (2015)
 • Obec Korňa, rekonštrukcia PVC podláh v triedach ZŠ (2016)
 • Mesto Turzovka, oprava havarijného stavu vodovodného potrubia ZŠ Turzovka  (2016)
 • Rekonštrukcia a prístavba MŠ Košeca 2019 – 2020
 • Odstránenie havarijného stavu MŠ Korňa 2020